Γενική Συνέλευση

Αποτελέσματα Γ.Σ. 2018

0

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών ολοκληρώθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, η οποία έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή σε χώρο εστιάσεως στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όλα τα μέλη και οι αντιπρόσωποι αυτών,  ενέκριναν με φανερή ψηφοφορία τόσο τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της περασμένης περιόδου όσο και τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Όπως αναμενόταν, το θέμα της πλατείας του χωριού σχεδόν μονοπώλησε την συζήτηση με αρκετά μέλη να τοποθετούνται επί του θέματος. Το Δ.Σ. ενημέρωσε σχετικά τα μέλη, αποσαφηνίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα όσα μέχρι σήμερα έχουν λεχθεί παρουσιάζοντας και τα σχετικά – αποδεικτικά έγγραφα.

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα της Γ.Σ.

Σχετικά