Γενική Συνέλευση

Αποτελέσματα Γ.Σ. 2017

0

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών, ολοκληρώθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, η οποία έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή σε χώρο εστιάσεως στην περιοχή του Π. Φαλήρου.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όλα τα μέλη και οι αντιπρόσωποι αυτών,  ενέκριναν με φανερή ψηφοφορία τόσο τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της περασμένης περιόδου όσο και τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα.

gs2017-tavern

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Γ.Σ. ακολούθησε συνεστίαση για τα μέλη και τους φίλους αυτών, δίνοντας μια καλή ευκαιρία για συζήτηση και αναμνήσεις του χωριού!


Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. (01-05-2016 έως 25-05-2017)
Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. (01-01-2016 έως 31-12-2016)
Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων (01-01-2017 έως 31-12-2017)

Σχετικά