Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στη Γ.Σ. της 13ης Μαΐου 2018

0

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΟΜΑΝΙΩΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ «ΤΟ ΦΙΣΤΥΟΝ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 23 Απριλίου 2018

Θέματα:
Α) Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2018, σε χώρο της ταβέρνας «ΜΥΡΤΙΑ» στις 13 Μαΐου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00.
Β) Πρόσκληση μελών και φίλων σε συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο, λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γ.Σ.

Α.1) Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) έτους 2018

Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου,
1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας καλεί να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση (εργασίες) της τακτικής γενικής συνέλευσης (γ.σ.) που θα γίνει στις 13 Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην ταβέρνα «ΜΥΡΤΙΑ», Αϊδινίου 55, Ν. Σμύρνη, προκειμένου να γίνει συζήτηση και ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 1. Διοικητικός Απολογισμός
 2. Οικονομικός Απολογισμός
 3. Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους (2018)
 4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 5. Προγραμματισμός Δράσης
 6. Συζήτηση – κριτική για θέματα ημερησίας διάταξης 1-4 και προτάσεις για το no.5
 7. Έγκριση (με φανερή ψηφοφορία) του Διοικητικού Απολογισμού, του Οικονομικού Απολογισμού, του Προϋπολογισμού και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και του Προγραμματισμού δράσης.
 8. Έγκριση τροποποίησης άρθ. 1,2,14,15,16,27,30 και 32 του καταστατικού.

Α.2) Ποια μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής, τοποθέτησης (ομιλίας) και ψήφου στις γ.σ. έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Οικονομικά τακτοποιημένα θεωρούνται τα τακτικά μέλη που καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους τακτικά και αδιάλειπτα, χωρίς οποιαδήποτε χρονικά κενά. Για την έγκυρη συμμετοχή του στη Γ.Σ. το τακτικό μέλος θεωρείται ως οικονομικά τακτοποιημένο εφόσον έχει καταβάλει και την ετήσια συνδρομή του έτους πραγματοποίησης της Γ.Σ. (πράγμα που σημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχουν τα μέλη στη γενική συνέλευση της 13/05/18 είναι η προηγούμενη καταβολή και της συνδρομής του έτους 2018 και όλων των τυχόν ανεξόφλητων συνδρομών προηγούμενων ετών. Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα για τις συνολικές οφειλόμενες συνδρομές και τον τρόπο τακτοποίησής τους.

Α.3) Διαδικασίες συμμετοχής στη Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπου

Το πιο πάνω δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. ασκείται αυτοπροσώπως από τα τακτικά μέλη, ή/και μέσω οριζόμενου υπ’ αυτών αντιπροσώπου. Ειδικότερα, οι όροι και οι διαδικασίες αντιπροσώπευσης μελών στη Γ.Σ. καθορίζονται ως εξής:

  • Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους στη γ.σ. μέσω οριζομένου υπ’ αυτού αντιπροσώπου που οπωσδήποτε πρέπει να έχει την ιδιότητα του οικονομικά τακτοποιημένου τακτικού μέλους.
  • Για να μετέχει κάποιο μέλος μέσω αντιπροσώπου στη Γ.Σ. πρέπει να εξουσιοδοτεί ειδικά και ορισμένα το μέλος που ορίζει για να αντιπροσωπεύει, με ειδική εξουσιοδότηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
   Το πιο πάνω εξουσιοδοτικό έγγραφο πρέπει να φέρει μαζί του ο οριζόμενος αντιπρόσωπος κατά την εμφάνισή του για συμμετοχή στη Γ.Σ. ενώ πρέπει σε κάθε περίπτωση και για την εγκυρότητα της αντιπροσώπευσης, να ενημερώνεται το Δ.Σ. του Συλλόγου, από όλα τα αντιπροσωπευόμενα μέλη που θα εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπων, έστω και τηλεφωνικά σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης της Γ.Σ.
  • Κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γ.Σ. 1) απεριόριστο αριθμό οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ίδιας αυτού οικογένειας (στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ανιόντες των συζύγων, 2) το πολύ τέσσερα (4) επιπλέον οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, εφόσον συνδέεται με αυτά μέχρι και 4ο το πολύ βαθμό συγγένειας (δηλαδή μέχρι πρώτα ξαδέλφια) και 3) το πολύ δύο (2) οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη, επιπλέον, σε κάθε περίπτωση.

Α.4) Προτροπές Δ.Σ. συλλόγου

Τα μέλη που κατοικούν μόνιμα στο λεκανοπέδιο Αττικής καλούνται όπως μαζικά και αυτοπροσώπως συμμετέχουν στη Γ.Σ. της 13-05-2018 και μόνον αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας να εκπροσωπηθούν σ’αυτή μέσω αντιπροσώπου. Τα εκτός λεκανοπεδίου Αττικής μέλη που αντικειμενικά αδυνατούν να συμμετάσχουν, καλούνται και αυτά να συμμετάσχουν οπωσδήποτε στη Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπου της επιλογής τους.
Με βάση τα πιο πάνω, τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που τελικά δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν στη Γ.Σ., να φροντίσουν έγκαιρα, προκειμένου να αντιπροσωπευτούν σε αυτή, με άλλο μέλος της απόλυτης επιλογής τους, εφαρμόζοντας όμως τις παρεχόμενες οδηγίες.

Β) Διοργάνωση συνεστίασης την ίδια μέρα και στην ταβέρνα που θα γίνει και η Γ.Σ.

Στην ίδια ως άνω ταβέρνα που θα γίνει η Γ.Σ. (λίγο μετά από τότε που θα τελειώσουν οι εργασίες αυτής δηλ. περί ώρα 12:30 περίπου) θα γίνει και συνεστίαση του Συλλόγου, στην οποία καλούνται όπως συμμετάσχουν και όλα τα μέλη του Συλλόγου αλλά και οι φίλοι τους. Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο: 16,00 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται: πλήρες και καλό μενού, αναψυκτικά, κρασί, επιδόρπιο. Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου μας και οι φίλοι τους να συμμετάσχουν στην ως άνω συνεστίασή μας. Δηλώστε τηλεφωνικά συμμετοχές σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μας.

Με θερμούς Νερομανιώτικους χαιρετισμούς,
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λάμπρος Ν. Λιανός – Πρόεδρος (6932349891)
Αριστείδης Ι. Ζώρης – Αντιπρόεδρος (6947453431)
Δημήτριος Κ. Κίσσας – Γενικός Γραμματέας (6944605447)
Αριστείδης Β. Καλλιακμάνης – Ταμίας (6977274764)
Βασίλειος Ν. Κίσσας – Έφορος (6932414877)
Σωτήριος Α. Σπυρόπουλος – Αναπλ. Γενικός Γραμματέας (6948111422)
Χρήστος Θ. Ρεπανίδας – Αναπλ. Ταμίας (6944864317)

Σχετικά

Αποτελέσματα Γ.Σ. 2018

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών ολοκληρώθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, η οποία έλαβε […]

Love this post.0

Αποτελέσματα Γ.Σ. 2017

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών, ολοκληρώθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, η οποία έλαβε […]

Love this post.0