Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στη Γ.Σ. της 17ης Απριλίου 2016

0

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΟΜΑΝΙΩΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ «ΤΟ ΦΙΣΤΥΟΝ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016

Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου,
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας καλεί να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση (εργασίες) της τακτικής γενικής συνέλευσης (γ.σ.) που θα γίνει στις 17 Απριλίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Κεφαλλονίτικων και Ιθακησιακών Σωματείων, Καρόλου 28, 1ος όροφος, Πλατεία Καραϊσκάκη (στάση Μετρό Μεταξουργείο), Αθήνα, προκειμένου να γίνει συζήτηση και ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1) Διοικητικός Απολογισμός
2) Οικονομικός Απολογισμός
3) Προϋπολογισμός
4) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5) Βασικοί άξονες προγραμματισμού
6) Συζήτηση – κριτική – προτάσεις για τα θέματα ημερησίας διάταξης 1-5.
7) Έγκριση Διοικητικού απολογισμού, Οικονομικού απολογισμού, προϋπολογισμού και Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής και Προγραμματισμού.
8) Τροποποίηση άρθρων 2,9,14,15,16,18,27 και 30 του καταστατικού
9) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
10) Εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής με θητεία: 01-05-2016 έως 30-04-2019

Β) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ.ΕΠ.) έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (δηλαδή όσα μέλη έχουν πληρώσει και τη συνδρομή του έτους 2016). Καλούνται όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα να υποβάλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο είτε γραπτά (με γραπτή αίτηση ή FAX ή ηλεκτρονικά) είτε προφορικά είτε με τηλεφωνική ενημέρωση κλπ οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσα μέλη δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας. Όσες υποψηφιότητες είναι εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα τεθούν στην κρίση των μελών. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής υποψηφιότητας

Γ) ΠΟΙΑ ΜΕΛΗ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
1) Δικαίωμα συμμετοχής, τοποθέτησης (ομιλίας) και ψήφου στις γ.σ. έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Οικονομικά τακτοποιημένα θεωρούνται τα τακτικά μέλη που καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους τακτικά και αδιάλειπτα, χωρίς οποιαδήποτε χρονικά κενά. Για την έγκυρη συμμετοχή του στη Γ.Σ. το τακτικό μέλος θεωρείται ως οικονομικά τακτοποιημένο εφόσον έχει καταβάλει και την ετήσια συνδρομή του έτους πραγματοποίησης της Γ.Σ. (πράγμα που σημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχουν τα μέλη στη γενική συνέλευση της 17/04/16 είναι η προηγούμενη καταβολή και της συνδρομής του έτους 2016. Είναι ευνόητο ότι αν οφείλονται και ετήσιες συνδρομές προηγούμενων ετών το δίχως άλλο πρέπει να εξοφληθούν όλες.
2) Το πιο πάνω δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. ασκείται αυτοπροσώπως από τα τακτικά μέλη, ή/και μέσω οριζόμενου υπ’ αυτών αντιπροσώπου.
3) Ειδικότερα, οι όροι και οι διαδικασίες αντιπροσώπευσης μελών στη Γ.Σ. καθορίζονται ως εξής:
α) Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους στη γ.σ. μέσω οριζομένου υπ’ αυτού αντιπροσώπου που οπωσδήποτε πρέπει να έχει την ιδιότητα του οικονομικά τακτοποιημένου τακτικού μέλους.
β) Για να μετέχει κάποιο μέλος μέσω αντιπροσώπου στη Γ.Σ. πρέπει να εξουσιοδοτεί ειδικά και ορισμένα το μέλος που ορίζει για να αντιπροσωπεύει, με ειδική εξουσιοδότηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
Το πιο πάνω εξουσιοδοτικό έγγραφο πρέπει να φέρει μαζί του ο οριζόμενος αντιπρόσωπος κατά την εμφάνισή του για συμμετοχή στη Γ.Σ. ενώ πρέπει σε κάθε περίπτωση και για την εγκυρότητα της αντιπροσώπευσης, να ενημερώνεται το Δ.Σ. του Συλλόγου, από όλα τα αντιπροσωπευόμενα μέλη που θα εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπων, έστω και τηλεφωνικά σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης της Γ.Σ..
γ) Κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γ.Σ. 1) απεριόριστο αριθμό οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ίδιας αυτού οικογένειας (στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ανιόντες των συζύγων, 2) το πολύ τέσσερα (4) επιπλέον οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, εφόσον συνδέεται με αυτά μέχρι και 4ο το πολύ βαθμό συγγενείας (δηλαδή μέχρι πρώτα ξαδέλφια) και 3) το πολύ δύο (2) οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη, επιπλέον, σε κάθε περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Με βάση τις πιο πάνω καταστατικές ρυθμίσεις, τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που τελικά δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν στη Γ.Σ. να φροντίσουν έγκαιρα, προκειμένου να αντιπροσωπευτούν σ’αυτή με άλλο μέλος της απόλυτης επιλογής τους εφαρμόζοντας όμως τις πιο πάνω ρυθμίσεις και οδηγίες.

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
1. Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα του Δ.Σ. για τις συνολικές συνδρομές που οφείλει το κάθε μέλος
2. Πρακτικά η οικονομική τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει:
– Είτε με εξόφληση των συνδρομών με καταβολή του ποσού που οφείλει το κάθε μέλος σε οποιδήποτε μέλος του Δ.Σ. πριν την Γ.Σ. της 17ης Απριλίου 2016.
– Είτε με καταβολή του ποσού που οφείλει το κάθε μέλος στο Δ.Σ. την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ. (17ης Απριλίου 2016) πριν την έναρξη των εργασιών της.
3) Είναι ευνόητο ότι η εξόφληση οφειλομένων συνδρομών είναι δυνατή και σε μεταγενέστερο της Γενικής Συνέλευσης χρόνο, μέσα στο 2016, σ’αυτή την περίπτωση όμως δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή του στη Γ.Σ. της 17-04-2016.
4) Τα μέλη μπορούν να εξοφλήσουν άμεσα και στις πόλεις διαμονής τους όλες τις συνδρομές κ.α.οφειλές που χρωστάνε στο Σύλλογο με πίστωση των πιο κάτω λογαριασμών τραπεζών:
1η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: Πίστωση λογαριασμού ALPHA BANK No 101 00 23400 38401
που τηρείται στο όνομα του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. Δημητρίου Κίσσα.
2η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: Πίστωση λογαριασμού EUROBANK No 00260101530100292216
που τηρείται στο όνομα του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. Δημητρίου Κίσσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ως αιτιολογία στα καταθετήρια θα ζητάτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μέλους που εξοφλεί τις οφειλές του.

Ε) ΠΑΡΕΚΛΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Να φροντίσετε να εξοφλήσετε έγκαιρα όλες τις οφειλόμενες συνδρομές (σε κάθε περίπτωση πολύ νωρίτερα από την Γενική Συνέλευση της 17ης Απριλίου, εάν αυτό είναι δυνατόν).
2. Όσοι ενδιαφέρεστε να υποβάλετε υποψηφιότητα να το κάνετε το συντομότερο και όχι την τελευταία μέρα (Παρασκευή 18 Μαρτίου).

ΣΤ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
1. Συναποστέλλονται και εσωκλείονται στον ίδιο φάκελο και ……….(…….) ημερολόγια του Συλλόγου μας έτους 2016, καθένα από τα οποία πωλείται (3,50) ευρώ. Τα εν λόγω ημερολόγια παρακαλούμε θερμά να φροντίσετε να πωληθούν όλα (π.χ. ένα μπορείτε να κρατήσετε για το σπίτι σας και τα υπόλοιπα να τα πουλήστε στους κοντινότερους συγγενείς ή στους κολλητούς σας φίλους κ.λ.π.).
2. Τις συνολικές εισπράξεις από την πώληση των ημερολογίων θα τις προσθέσετε στις οφειλόμενες συνδρομές και θα φροντίσετε για την ανάλογη οικονομική σας τακτοποίηση απέναντί μας, με τις οριζόμενες πιο πάνω στις υπό στοιχεία (Γ) διαδικασίες.

ΟΛΟΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΟΛΟΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ. ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Με θερμούς Νερομανιώτικους χαιρετισμούς,
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Χρήστος Θ. Ρεπανίδας – Πρόεδρος Δ.Σ. (6944864317)
Λάμπρος Ν. Λιανός – Έφορος Δ.Σ. (6932349891)
Αριστείδης Ι. Ζώρης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (6947453431)
Βασίλειος Ν. Κίσσας – Ταμίας Δ.Σ. (6932414877)
Δημήτριος Κ. Κίσσας – Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. (6944605447)
Δημήτριος Α. Ρεπανίδας – Αναπλ/της Ταμίας Δ.Σ. (6944744585)
Αριστείδης Καλλιακμάνης – Αναπλ/της Γεν. Γραμματέας (6977274764)

Υ.Γ. 1. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή σας και τη βασική οικονομική στήριξή σας οι δυνατότητες δράσης μας και οι πιθανότητες επίτευξης των κοινών μας είναι εξαιρετικά περιορισμένες.
Υ.Γ. 2. Για κάθε απορία σας ή για πρόσθετη ενημέρωση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (τα μέλη του Δ.Σ.) στα πιο πάνω τηλέφωνα.

Σχετικά

Αποτελέσματα Γ.Σ. 2018

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών ολοκληρώθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, η οποία έλαβε […]

Love this post.0