Σύλλογος

Στις 30 Ιανουαρίου 2011, τριάντα τέσσερις Νερομανιώτες συνυπέγραψαν το ιδρυτικό καταστατικό και τη συστατική πράξη. Ταυτόχρονα διόρισαν Πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στους οποίους ανέθεσαν τις εργασίες επανίδρυσης του συλλόγου όπως επίσης και τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή τακτικών/κανονικών οργάνων διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής).

Βασικός σκοπός του συλλόγου μας είναι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, η διατήρηση, προβολή και διάδοση των τοπικών παραδόσεων και εθίμων. Η έρευνα για την ανεύρεση και διάσωση κάθε στοιχείου ιστορικής, πνευματικής, πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς που έχει σχέση με την Τοπική  Κοινότητα. Η με κάθε νόμιμο τρόπο συμβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη του βιοτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων της Τοπικής ΚοινότηταςΗ τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας. Η διοργάνωση κάθε μορφής πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και πνευματικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (π.χ. ίδρυση και λειτουργία Μουσείων, χορευτικών ομίλων, θεατρικού τμήματος, διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής, φωτογραφίας, λογοτεχνικών διαγωνισμών κλπ).

Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος μας μετράει πάνω από 110 εγγεγραμμένα μέλη.