Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του συλλόγου μας του οποίου η θητεία λήγει την 30-04-2022 διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δημήτριος Κ. Κίσσας, Πρόεδρος Δ.Σ. (τηλ. 6944605447)
  • Αριστείδης Ι. Ζώρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (τηλ. 6947453431)
  • Σωτήρης Α. Σπυρόπουλος, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ (τηλ. 6948111422)
  • Λάμπρος Ν. Λιανός, Ταμίας Δ.Σ. (τηλ. 6932349891)
  • Αριστείδης Β. Καλλιακμάνης, Έφορος Δ.Σ (τηλ. 6977274764)