Διοικητικός απολογισμός

Αποτελέσματα Γ.Σ. 2017

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μελών, ολοκληρώθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, η οποία έλαβε […]

Love this post.0